Jubileusz kapłaństwa ks. Proboszcza Antoniego Nowaka