«

»

Lis
03

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Dzisiaj  Niedziela  XXXI Zw.          
  2. W tym tygodniu :

– do Czwartku trwa Oktawa Uroczystości Wszystkich Świętych

 w każdy dzień można uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy .

    

        Różaniec z Wypominkami  [  do Czwartku ]

            02 XI – 08 XI , o  godz. –  17.15 .

          Msza Św. Oktawalna za zmarłych, godz.- 18.00.

      

WYPOMINKI  roczne  odmawiane są w Niedz. przed Mszą o godz. 8.45.

można jeszcze przez listopad zamawiać .

Środa – Msza Św. i spotkanie Koła Różańcowego .

Piątek – Święto Rocznicy Poświęcenia Katedry Laterańskiej .

Sobota – Św. Leona Wielkiego, papieża doktora K-ła.

                Nab. różańcowe, godz.- 17.30 .

Niedziela – 100 rocz. odzyskania przez Polskę niepodległości .

  1. Bóg Zapłać za sprzątanie k-ła, pomoc przy pracach na chórze

Po nast. Niedz. Panie z Koła Różańcowego  wyraziły chęć przeprowadzenia

        po blokach – Zbiórki ofiar na nasze prace parafialne .

  1. W piątek zapraszamy wszystkich ministrantów i kandydatów na ministrantów oraz tych, którzy chcą być ministrantami do kościoła na zbiórkę o godzinie 16:30
  2. Czasopisma , kalendarze .
  3. Ogłoszenia i int. Mszalne są wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na str.

Internetowej paraf. adres  bozecialo.org.pl.

 

  Pod Twoją Obronę …

Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej