3 Niedziela wielkanocy

Rozpoczynamy w Polsce XVI Tydzień Biblijny. W tym roku towarzyszy hasło:
„ Powołani do wspólnoty- komunii z Bogiem i bliźnim w Kościele” Celem tego
tygodnia jest odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i
w osobistym życiu wiernych.

Kręgu Biblijny w naszej parafii w Czwartek- po Mszy wieczornej.
Wszystkich chętnych zapraszamy, chociażby z ciekawości aby zobaczyć czy nam
takie spotkania będą odpowiadać?

Czasopisma do nabycia.
Bóg Zapłać wszystkim za obecność modlitwę i wszelką pomoc. Życzymy dobrej
Niedzieli i całego tygodnia.

Ks. Proboszcz.