Apel o modlitwę

Sosnowiec, 9 maja 2020r.

Umiłowani Diecezjanie!

Z głęboką wiarą i niezachwianą nadzieją pokładaną w Zmartwychwstałym i Miłosiernym Panu, trwamy w radości wielkanocnego poranka.

Radość miesza się ze smutkiem, optymizm z pytaniami, na które nie znamy jeszcze dzisiaj odpowiedzi. Tak było dwa tysiące lat temu, kiedy widok pustego Jezusowego grobu, napełnił lękiem serca niewiast i apostołów. Tak jest i dzisiaj, kiedy doświadczamy innej „pustki” spowodowanej szerzącą się pandemią którą zapełnić jest w stanie tylko wiara w Zmartwychwstałego i Miłosiernego Pana.

Ojciec Święty Franciszek zachęca nas, aby „(…) 14 maja wierni wszystkich religii połączyli się duchowo w dniu modlitwy i postu oraz uczynków miłosierdzia, by błagać Boga o dopomożenie ludzkości w przezwyciężeniu pandemii koronawirusa”.

Proszę Was, Siostry i Bracia, odpowiadając na prośbę Ojca Świętego, podejmijmy – w łączności z wyznawcami wszystkich religii – w najbliższy czwartek, 14 maja modlitwę, post i dzieła miłosierdzia w intencji przezwyciężenia epidemii i jej konsekwencji.

Wszystkim, którzy włączą się w to wspólne dzieło z serca błogosławię.

+ Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki