Intencje 11-18.12

  Poniedziałek 12.12.2022.

  7.30+ Martę Gudowską od uczestników pogrzebu.

    2 + Waleriana Artura Matwiejczuk  gr.12

  18.00 + Antoninę Emilię Rak od męża i syna z rodziną.

   Wtorek 13.12.2022. Św. Łucji.

   7.30 +Waleriana Artura Matwiejczuk gr.13

    18.00+ Jana Potęga od uczestników pogrzebu.

        2 + Stanisławę Raczyńską od koleżanek córki z pracy.

   Środa 14.12.2022. Św. Jana od Krzyża.

    7.30+ Bolesława i Stanisława Ligęza od rodziny.  2+Waleriana Artura gr.14

    18.00+ Helenę Stanisława Kwarcińskich od rodz. Nackowskich.

           2+ Jerzego Kielar od chrześniaka Michała.      

   Czwartek 15.12.2022.

   7.30 + Waleriana Artura Matwiejczuk  gr.15

   18.00+ Władysława Pruciak od sąs. Chopina 9

         2+ Ryszarda Kosteckiego od koleżanek i kolegów z Firmy Consensus.        

    Piątek 16.12.2022.

    7.30 +Pawła Ślusarczyka w 6 r. śm. od rodziców. 2 +Waleriana Artura gr.16

    18.00 Zbiorowa: od uczesz. pogrzebu +Mirosława Bar, Ewę Nawrocką,

    Hannę Lisowską, Zofię Jaros, Józefa Kosała, Łukasza Sobieraj, Wiesława Fidali,

    Henryka Jabłońskiego, Piotra Leśniak, Tomasza Mojek, Marcina Brachaniec,

    Zbigniewa Elżbietę Placek, Mieczysława Banach, Ryszarda Kosteckiego, Jerzego

    Matros, Ryszarda Ratyna,

    +Stanisława Feszter w r. śm. Annę Olejnik, Władysławę Jurczyńską,

    Marię Karnowską od sąs. Dąb.30 i przyjaciół, Jana Klekot od córki, Władysława

    Pruciak od żony, Marię Bizior od męża i dzieci, Adama Józefę Cholewa, Wacława

    Mariannę Knaś, Zofię Stefana Simlat, Danutę Stanisława Dydak, Henryka

    Bachowskiego, Danutę Cholewa, Henryka Jaśkowiak,

    Sobota 17.12.2022. Dzień Skupienia i Spowiedzi.

     7.30+ zm. rodziców Jana i Bronisławę Maciusiak.

          2+ Waleriana Artura Matwiejczuk gr.17

    9.00+ Józefa Sbinę Pawlińskich od rodz. Wendzel.

    16.30+ Marię Karnowską od sąs. Dąb.30 i przyjaciół.

    18.00+ Władysława Pruciak od sąs. Chopina 9.