Intencje 31.12.2023

Poniedziałek 01.01.2024. Świętej Bożej Rodzicielki. Nowy Rok 2024

    7.30+ Jana Broda od Ewy i Marka Pazdan z dziećmi.

    9.00- Z podz.za otrzymane łaski w roku ubiegłym i prośbą o zdrowie i bł.

                Boże dla rodziny Nowaków, Mordawskich i Łątków.

   11.00- Dziękczynno- błagalna z ok. 10 r. ur. Mai Miki.

   12.30 + Mariannę Jana Maślanka.

    18.00+ Czesława Klimkiewicz od rodziny.

     Wtorek 02.01.2024.

    7.30 + Mieczysława Klita od syna z rodziną.

    18.00+ Tadeusza Pstrowskiego od syna.

    Środa 03.01.2024..

    7.30 +W 12 r. śm. Mariana, Reginę Stefana Tomczyk.   

    18.00- Żywy Różaniec. 2+Henryka Papierniak od sąs. Zofii Zdzisława Nowak.

    Czwartek 04.01.2024.

    7.30+ Tadeusza Pstrowskiego od uczestników pogrzebu.

    18.00+ Mariusza Nawaro od szwagierki Marii.

             2+ Ryszarda Bębenek od kolegów z pracy  ‘Arcellor Mittal’  

    Piątek  05.01.2024.

    7.30+ Henryka Papierniak od uczestników pogrzebu.

    18.00 + Jana Broda od Anny Jana Janików ze Szczerzyca.

             2+ Mariusza Nawaro od rodziny Krupów.

   Sobota 06.01.2024. Uroczystość Objawienia Pańskiego.  

    7.30+ zm. rodziców Wiesławę Franciszka Grzybowskich od córki z rodziną.

     9.00+ Ksenię Kubik od Sonii i Piotra Stepaniaków z rodziną.

    11.00+ Tadeusza Pstrowskiego od sąs. Łuk.11 piętro11.

    12.30 + Danutę Lech.

    18.00+ Antoninę Słowik w 4 r. śm. od kol. Marianny. 

  Niedziela 07.01.2024.

   7.30+Teresę Franciszka Stanisława Michałowskich.

   9.00+Józefę Aleksandra Broda, synowie Władysław Antoni, Stanisława Jan

              Nowakowie, córka Emilia Brdyś.

   11.00+ Krzysztofa Drukała od rodz. Kotulów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   12.30- Dziękczynna za dar życia Gai w 1 r. urodzin.

  18.00 + Zofię Rożybowską od męża swatowej, córki Agaty z zięciem Łukaszem.

           2 + Lucynę Kulis od mamy i siostry.