Jubileusz kapłaństwa ks. Proboszcza Antoniego Nowaka

Serdecznie zapraszamy
na Mszę Świętą
17 maja 2012r., o godz. 18.00,
aby wraz z
Księdzem Proboszczem
Antonim Nowakiem dziękować Bogu za 25 lat Jego Posługi kapłańskiej.
Niech nasza obecność będzie
wyrazem szacunku dla Jubilata.