Komunikat w sprawie „kolędy”

W związku ze zbliżającą się wizytą duszpasterską Kuria Diecezjalna w Sosnowcu informuje, że obecny stan prawny nie zawiera formalnego zakazu odwiedzin w domach.

Decyzja o przeprowadzeniu i ewentualnej formie wizyty duszpasterskiej zostaje pozostawiona więc roztropności księży proboszczów.

Przy jej podejmowaniu należy wziąć pod uwagę obowiązujące restrykcje sanitarne, bieżącą sytuację w parafii, jej specyfikę oraz oczekiwania wiernych.

Ks. Przemysław Lech
Dyrektor Biura Prasowego
Diecezji Sosnowieckiej