Krąg bibilijny

W pierwszy czwartek miesiąca w naszej Parafii odbyło się po raz drugi spotkanie Kręgu Biblijnego. Pomimo że Krąg dopiero się formuje, (ponieważ niedawno został utworzony) to jednak cieszy się sporym zainteresowaniem parafian. Rozpoczynamy go modlitwą wstępną przed Najświętszym Sakramentem, po czym już na sali parafialnej pochylamy się nad tajemnicą Pisma Świętego i rozważamy wspólnie Jego fragmenty, które później stają się wskazówkami dla naszego życia. Jest to spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytamy się Ojca Niebieskiego, w co mamy uwierzyć, co przestać robić a co zacząć, co możemy robić lepiej niż dotychczas. I dostajemy odpowiedź, bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „SŁOWO W CIAŁO”. (2 Tm 3,16, J 1,1; 14). Studiując Słowo Boże zaczynamy „rosnąć” na Jego podobieństwo. (J3,3)

Zapraszamy każdego, kto chce odkrywać z nami skarb Dobrej Nowiny!