Nabożeństwa różańcowe

Zapraszamy przez cały październik na nabożeństwa różańcowe. Początek nabożeństwa – godz. 17.30.

pobraneNabożeństwa różańcowe

Tajemnice radosne:
1. Zwiastowanie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła:
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne:
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie
3 Ukoronowanie cierniem
4. Dźwiganie krzyża
5. Śmierć na krzyżu  Tajemnice chwalebne:
1. Zmartwychwstanie
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Tajemnice chwalebne:
1. Zmartwychwstanie
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Pośród wszystkich form nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, Różaniec jest najbardziej znany i rozpowszechniony. Do upowszechnienia i docenienia tej modlitwy maryjnej przyczyniły się usilne i naglące wezwania papieża Leona XIII pod koniec XIX wieku. Chociaż w ostatnim okresie modlitwa ta została w niektórych środowiskach zaniedbana, to jednak wydaje się, że odzyskuje ona teraz swoje uprzywilejowane miejsce w pobożności chrześcijańskiej, szczególnie wśród młodzieży. Przykład i słowa Jana Pawła II są potężnym bodźcem dla wiernych, aby nabyli lub odzyskali zamiłowanie do tej tradycyjnej i wciąż aktualnej praktyki.

Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego

1.Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.
2.Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
3.Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4.Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych
Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.
5.Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca nie zginie.
6.Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu na jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7.Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umarze bez Sakramentów Kościoła.
8.Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9.Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.
10.Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11.Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
12.Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
13.Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli ze wstawienników cały Dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
14.Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
15.Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

źródło: Szatan istnieje naprawdę str. 198 wydawnictwo „WERS”