Nasze parafialne rekolekcje

Czym są rekolekcje? Jakie powinny być i dlaczego warto na nie chodzić i w nich uczestniczyć? Jakie znaczenie mają rekolekcje w życiu wiernych naszej archidiecezji? Te wszystkie pytania są aktualne nie tylko w Wielkim Poście

Zwykle naszemu życiu towarzyszy nieustanny bieg i gonitwa za sprawami codziennymi. Coraz częściej na wszystko brakuje nam czasu. Człowiek potrzebuje na chwilę zatrzymać się, nabrać sił na dalszą część trudnego życia. Rekolekcje dają taką możliwość. Są one ogromnym wsparciem duchowym dla nas zabieganych ludzi. – Rekolekcje to czas, w którym możemy się zatrzymać, zwolnić tempo, zastanowić się nad tym, co tak naprawdę jest w naszym życiu najważniejsze, co jest jego celem – mówi Jowita Kostrzewska, mieszkanka Blachowni. – Musimy też uświadomić sobie, w którym miejscu naszego życia jest Bóg i kim są dla nas bliźni. To okres, który służy odnowie duchowej i pogłębieniu naszej wiary. Rekolekcje uczą nas, jak z dystansem spojrzeć na własne życie – kontynuuje w rozmowie z „Niedzielą”.
Czas duchowej mobilizacji
Człowiek czasów współczesnych zagubił gdzieś wymiar duchowy własnego życia. Spogląda na życie coraz częściej z perspektywy ekonomii, sukcesu. Rekolekcje organizowane w naszej archidiecezji są okazją dla parafian do odnalezienia duchowego wymiaru życia. – Rekolekcje to czas szczególnej mobilizacji duchowej w parafii. Każdy z nas potrzebuje momentu zatrzymania się, czasu na refleksję, zastanowienia się nad swoim życiem. Rekolekcje w naszych parafiach dają możliwość na osobiste spotkanie z Bogiem, modlitwę i badanie własnego sumienia – podkreśla ks. Krzysztof Rak z wydziału Katechizacji Dzieci i Młodzieży oraz Szkół Katolickich naszej archidiecezji.
Uczestniczący w rekolekcjach zauważają, jak bardzo budują one samą wspólnotę parafialną. Rekolekcje uczą też otwierania się na drugich i na ich problemy. – Rekolekcje bardzo wiążą wiernych z parafią i z jej życiem – uważa wspomniana Jowita. – Właśnie wtedy mamy okazję spotkać się we wspólnocie, poznać swoje problemy, a także pojednać się ze sobą. W tym czasie dostrzegamy tych, których w zwykłe dni nie spotykamy. Rekolekcje tak mobilizują nas duchowo, że dostrzegamy ich potrzeby i uwrażliwiamy się na nie – dodaje mieszkanka Blachowni.
Czas pustyni pomocą w podjęciu decyzji
Nasi rozmówcy dostrzegają także, że rekolekcje to nie tylko okazja do wyciszenia się. To czas tak bardzo potrzebnego oderwania się, choć na chwilę, od naszych zajęć. – Rekolekcje to w pewien sposób czas pustyni, czas oderwania się na chwilę od codziennych spraw. Rekolekcje to czas prawdziwego spotkania się z Chrystusem – uważa diakon Łukasz Mazurek. – Przepełniona obowiązkami i troskami codzienność powoduje w nas nie tylko fizyczne, ale i duchowe wypalenie. Rekolekcje są więc po to, by się zatrzymać i jeśli trzeba „zawrócić kurs” – dodaje Sławomira Gaik, nauczycielka religii i języka polskiego w Szkole Podstawowej w Załęczu Wielkim i Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.
Gdy pytaliśmy o rekolekcje, nasi rozmówcy dostrzegali w nich dobry czas na podjęcie ważnych decyzji życiowych czy też postanowień na całe życie. – Taką ważną decyzją jest wybór powołania, drogi życiowej. Również takim postanowieniem może być postawa bardziej pogodnego i cierpliwego odnoszenia się do innych – mówi „Niedzieli” diakon Łukasz. – Nawet gdy nasza codzienna wiara staje się nazbyt powierzchowna, to czas rekolekcji daje okazję do jej pogłębienia – przekonuje pani Kostrzewska.

Religijna świadomość i czas rachunku sumienia
Poważnym problemem, wiążącym się z rekolekcjami, jest także kwestia pogłębionej świadomości religijnej. Nie jest z nią najlepiej. Czy rekolekcje są takim poważnym lekarstwem na uleczenie naszej świadomości religijnej? Coraz częściej wierni nie uczestniczą w sposób aktywny i czynny w życiu Kościoła. Nie mają czasu na rozmyślania i rozważania, które przygotowują do właściwego przeżycia najważniejszych wydarzeń w kościelnym kalendarzu. – Rekolekcje są swoistego rodzaju szkoleniem, które ma poprawić jakość naszego życia religijnego – zauważa Sławomira Gaik. – W rekolekcjach wielu wiernych poszukuje pogłębienia swojej świadomości religijnej – dodaje wspomniany diakon.
Rekolekcje wielkopostne w naszych parafiach to okres, w którym po kilkudniowym przygotowaniu, przez słuchanie Słowa Bożego, jego rozważanie, słuchanie nauk głoszonych przez rekolekcjonistów, mamy możliwość pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty. – Warto zauważyć, że w tym okresie wierni o wiele liczniej i z głębszym przeżyciem przystępują do kratek konfesjonału. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, aby uczestniczyć w naukach rekolekcyjnych. Jest to czas dany nam po to, byśmy mogli przybliżyć się do Boga, otworzyć nasze serca na Jego naukę, odnowić się duchowo i przygotować do właściwego przeżycia zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – dodaje mieszkanka Blachowni.
Bardzo ważnym aspektem rekolekcji jest wspomniana już spowiedź święta i zadośćuczynienie za nasze grzechy. – To również czas nawrócenia, pokuty i Bożego miłosierdzia. Dobrze jest kiedy rekolekcje przybliżają nam znaczenie i potrzebę praktyki sakramentu pojednania – podkreśla ks. Krzysztof Rak.
– Rekolekcje to dobry czas, który zbliża ludzi do Boga i zachęca do wewnętrznej przemiany. Ten rekolekcyjny czas powinien być tylko początkiem i impulsem do pracy nad sobą. Nasze codzienne życie niejako jest sprawdzianem tego, co usłyszeliśmy podczas głoszonej nauki – dopowiada 22-letnia Katarzyna, mieszkanka Częstochowy. – Rekolekcje są spojrzeniem za siebie i w głąb siebie – dodaje Agnieszka, również z duchowej stolicy Polski. – Rekolekcje ukazują nam, że jako wspólnota wierzących zmierzamy do jednego celu, jakim jest zbawienie i to, że mamy nawzajem sobie pomagać w osiągnięciu tego celu – podsumowuje ks. Rak.

Nauki rekolekcyjne bliskie życiu
Innym ważnym problemem pozostaje odpowiedź na pytanie: Jak nauki rekolekcyjne trafiają do naszych serc? Czy są zrozumiałe i bliskie naszemu życiu? Wymieniony już diakon Łukasz Mazurek, odbywający praktykę duszpasterską w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Częstochowie, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z „Niedzielą”, podkreśla, że rekolekcje powinny być przystosowane do każdej grupy słuchaczy przez odpowiednie formy i treść.
– Trzeba wrócić w naukach rekolekcyjnych do nauczania podstaw wiary – kontynuuje przyszły prezbiter. – Ważne jest, by nauki były mówione prostym i zrozumiałym językiem. Rekolekcjonista ma nawiązać kontakt z ludźmi. Szczególnie widać to w naukach dla dzieci i dla młodzieży – mówi diakon. – Nieodłącznym elementem rekolekcji jest osoba objaśniającego Boże Słowo, ale ważne jest również, aby słuchający przyjęli je z uwagą i skupieniem – dodaje Katarzyna. – Dobrze by było, aby nauki rekolekcyjne były jak przypowieści Pana Jezusa, by były obrazami życia.

zródło: http://niedziela.pl/artykul/58967/nd/Nasze-parafialne-rekolekcjea i bliskie życiu – kończy Agnieszka.

REKOLEKCJA 

WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII 

18/19/20/21.2018r.