Niedziela Miłosierdzia

Dzisiaj II Niedziela Wielkanocna- Bożego Miłosierdzia.
O godz. 15- Godzina Miłosierdzia Nabożeństwo przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem, odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia
i innymi modlitwami i śpiewami. Można dzisiaj uzyskać odpust zupełny przy
zachowaniu zwykłych warunków za udział w pobożnych praktykach spełnionych
ku czci Bożego Miłosierdzia w K-le. lub Kaplicy albo przynajmniej odmówienie
Najświętszym Sakramentem modlitwy Ojcze Nasz, Wierzę w Boga Ojca, dodając
wezwanie do Pana Jezusa miłosiernego. [np. Jezu Ufam Tobie.]
Rozpoczyna się 71 Tydzień Miłosierdzia.
Modlitwą i Ofiarą dzisiaj składaną wspieramy potrzebujących poprzez dzieła
prowadzone przez diecezjalną Caritas.
Poniedziałek- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesioną z 25 marca
ze względu na uroczysty obchód W. Tygodnia i Oktawy Wielkanocy.
Jest to też Dzień Świętości życia.
Niedziela 14.04. Zebranie dla rodziców Kl. IV-tych ZSS w spr. Rocznicy Komunii.
Czasopisma do nabycia.
Bóg Zapłać P. Leszkowi za zreperowanie uszkodzonych schodów. Wszystkim
za obecność modlitwę i wszelką pomoc. Życzymy dobrej Niedzieli i
dobrego tygodnia.
Adoracja.

Ks. Proboszcz.