Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Odmów ją a zobaczysz zwycięstwo Dobra nad Złem!

Nowennę do Miłosierdzia Bożego napisała s. Faustyna pod dyktando – jak mówiła – samego Pana Jezusa, który polecił odmawiać ją przede wszystkim od Wielkiego Piątku do Niedzieli Przewodniej – Święta Miłosierdzia Bożego.

„Pragnę – mówił do niej Pan Jezus – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły, ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w  śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w  tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz”(Dz. 1209).

Począwszy od Wielkiego Piątku pragniemy wszystkich zachęcić do odmawiania Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć we wspólnym odmawianiu w kościele, będziemy codziennie umieszczać na stronie słowa Jezusa i modlitwę siostry Faustyny na dany dzień oraz akt oddania parafii Miłosierdziu Bożemu.

ZAPRASZAMY NA NOWENNĘ DO NASZEGO KOŚCIOŁA:

W Wielki Piątek  – godz. 18:00
W Wielką Sobotę  – godz. 19:45
W Niedziele Wielkanocną –  – godz. 11:00
W Poniedziałek Wielkanocny – godz. 18:0
Od wtorku do piątku – po mszy św. wieczornej
W sobotę przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia – po mszy św. wieczornej

W NIEDZIELĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA ZAPRASZAMY NA:

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – godz. 15:00

 

Akt ofiarowania się parafii Miłosierdziu Bożemu:

 

 O Jezu Najmiłosierniejszy, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddajemy się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, abyśmy w ten sposób mogli żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.
Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnianie dobrych czynów tak względem duszy, jak i ciała, a zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i samotnym, opuszczonym i  strapionym. Strzeż nas, o Jezu, jako własności swojej. Miej w swej Opatrzności, w swej szczególnej opiece naszych duszpasterzy, Twoich kapłanów, którzy tutaj pracują i będą pracować, aby byli kapłanami według Twego Serca. Oddajemy Tobie rodziców i dzieci a zwłaszcza młodzież, aby zawierzyła Twojej miłości miłosiernej. Niech panuje Twoja Miłość miłosierna w naszej parafii. Niech powrócą do Ciebie ci, którzy się zgubili.
Przyjmij do Twego Miłosiernego Serca naszych zmarłych braci i siostry. Niech cała nasza parafia  będzie Królestwem Twojego Miłosierdzia,  gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen