Nowi Lektorzy i Ministrant Roku

Choć ich posługi są różne łączy je bliskość ołtarza i Jezusa Eucharystycznego, dlatego ciężko o lepszy termin błogosławieństwa, niż oktawa uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W piątek, 21 czerwca, w parafii św. Maksymiliana w Olkuszu Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak pobłogosławił i ustanowił 12 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Przez ostatni rok pod czujnym okiem ks. Adriana Piętki przygotowywali się oni do tej posługi dla parafii naszej diecezji.

W czasie uroczystości „awanse” dostali też członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza – wyświęcono 26 lektorów i 36 ceremoniarzy. 18 członków LSO otrzymało też – na wniosek swoich parafii – tytuł Ministranta Roku.

„Ministrant i szafarz to osoba, która ma ciągle rozwijać swoją osobowość, zbliżać się do Boga i stawać przyjacielem Jezusa. Jeśli ktoś jest przyjacielem Jezusa możemy być pewni, że będzie dobrym człowiekiem i światłym obywatelem, który przyczyni się dla dobra lokalnej wspólnoty i całej Ojczyzny” – mówił Biskup w homilii. Dziękując za wsparcie, jakimi nowo mianowanych obdarzyli rodzice, rodziny oraz kapłani, jakich spotkali na swojej drodze. „Cała ta służba – ministranta, lektora, ceremoniarza i szafarza – związana jest z Jezusem, który przychodzi na ołtarzach świata, bo świat Go potrzebuje. (…) On nas nie opuszcza, a służyć Mu jest zaszczytem” – dodał.

W uroczystości licznie udział wzięli rodziny nowych szafarzy, lektorów i ceremoniarzy. Z naszej Parafii nowymi Lektorami zostali: Bartosz Gluźniewicz oraz Bartłomiej Staniak, a tytuł Ministranta Roku w naszej parafii otrzymał Kamil Michniewicz. Serdecznie im i ich rodzinom gratulujemy i dziękujemy za ich zaangażowanie. Oczywiście nie mogło zabraknąć w drodze powrotnej spotkania przy stole w restauracji ze złotym „em” 😉 Wszystkich, którzy chcieliby wstąpić także w szeregi naszej „armii Ministrantów i Lektorów” zapraszamy po wakacjach.

częściowo tekst i zdjęcia za stroną Diecezji Sosnowieckiej.