Ogłoszenia Parafialne

  1. Dzisiaj  – Niedziela XXX zw.

Uroczystość rocznicy poświęcenia Kościoła.

  • W tym tygodniu:

Środa: Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza.

           Niedziela: Uroczystość Wszystkich Świętych.

                                  Msze Św. wszystkie.

           Wypominki- czyli modlitwa K-ła. w int. naszych zmarłych.

           Oktawalne i Roczne.

           Nabożeństwo różańcowe do Soboty – godz. 17.30.

           Zapraszamy dzieci młodzież i starszych. Za pobożne odmówienie w sposób ciągły pięć dziesiątek i z modlitwą połączyć pobożne rozważanie tajemnic można uzyskać odpust zupełny.

  • Czasopisma do nabycia.
  • Moi drodzy w kościele stosujemy się do przepisów sanitarnych zw. z pandemią zachowujemy dystans 1,5 m. i mamy zał. maseczki. Zajmujmy miejsca po całym kościele. Nasz kościół jest duży może być w nim jednorazowo  185 osób.

        Ks. Proboszcz