Ogłoszenia Parafialne:

  1. Dzisiaj  II Niedziela Wielkanocna – Bożego Miłosierdzia.

Rozpoczyna 71 Tydzień Miłosierdzia. Modlitwą i darem ofiarnym wspieramy potrzebujących. 

Ofiara dzisiejsza przeznaczona jest na dzieła Caritas naszej diecezji

Godzina Miłosierdzia – godz. 15.00. Zapraszamy.

W dniu dzisiejszym za udział w pobożnych praktykach spełnionych ku czci Bożego Miłosierdzia [pod zwykłymi warunkami] można uzyskać odpust zupełny. Udziela się też odpustu zupełnego osobom, które nie mogą wyjść z domu. Jeżeli wyrzekają się jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar po zaistnieniu dogodnych warunków przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię św. Odmawiając przed wizerunkiem Chrystusa Miłosiernego modlitwę Ojcze nasz, Wierzę, dodając wezwania do Jezusa Miłosiernego [np. Jezu, ufam Tobie]

  • Prasa katolicka do nabycia.
  • W K-le. stosujemy się do przepisów sanitarnych zw. z pandemią zachowujemy  dystans 1,5 m., mamy zał. maseczki i zajmujmy miejsca po całym K-le. [65osób]
  • Życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia.

                       Ks. Proboszcz