PIELGRZYMKA NA BIAŁORUŚ

PIELGRZYMKA NA BIAŁORUŚ I KRESY WSCHODNIE

07.07-15.07.2015 R.

STRONKA B (1)

 program autorski

Będzie to z pewnością jedna z najbardziej urokliwych tras pielgrzymkowych w jakiej można uczestniczyć. Utrzymana w klimacie sielskiej prowincji, zagubionych hen daleko wiosek i miasteczek. Została zaplanowana poza typowo utartymi szklakami turystycznymi, gdzie odwiedzimy prawdziwe perły architektury i sztuki. Miejsca dla Polaków ważne i niezwykłe, nierozerwalnie związane z historią Rzeczypospolitej i wiarą chrześcijańską. Podczas naszej pielgrzymki obudzimy echa zdarzeń, które ważyły o losach Rzeczypospolitej i Europy, odwiedzimy sanktuaria, które łączyły na Kresach wiernych różnych obrządków i pozwalały im przetrwać nawet w obliczu największych zagrożeń.

 

TERMIN: 07- 15.07.2015                           CENA: 1640  + 80 euro

 

1 dzień Sosnowiec  Białystok  Supraśl  Sokółka

Wyjazd o godz. 6.00. Postój w Białymstoku, gdzie odwiedzimy katedrę i modernistyczny kościół Św. Rocha, obejrzymy rynek, kościół Wniebowzięcia NMP oraz imponujący kompleks pałacowy Branickich, zwany „Podlaskim Wersalem”. Przejazd do Supraśla i wizyta w Pobazyliańskim Zespole Klasztornym z XVII-XVIII w. oraz Muzeum Ikon. Zakończeniem dziennego etapu będzie Sokółka przy granicy białoruskiej. Odwiedzimy tu cerkiew parafialną św. Aleksandra Newskiego oraz sławny kościół parafialny św. Antoniego Padewskiego, w którym wydarzył się cud eucharystyczny – konsekrowana Hostia zamieniła się w tkankę ludzkiego serca w agonii. Wierni wypraszają sobie łaski, mają miejsce wypadki cudów i uzdrowień. Zakwaterowanie w pensjonacie. Obiadokolacja.

 

2 dzień Sokółka  Grodno  Bohatyrowicze

Po śniadaniu przekroczymy granicę białoruską. Przejazd do Grodna, jednego z najstarszych miast Pn-Wsch Kresów. Obejrzymy: Górę Zamkową ze Starym Zamkiem (zamek królewski, miejsce sejmów walnych I Rzeczypospolitej), Nowy Zamek (wzniesiony za czasów Augusta III, jako letnia rezydencja królów Polski i wielkich książąt litewskich, podpisano w nim traktat rozbiorowy w 1793r), kamienicę-pałac Stefana Batorego, cerkiew Borysa i Gleba, kościół Pojezuicki, kościół Pobernardyński Znalezienia Krzyża Św., kościół Zwiastowania NMP i klasztor Brygidek, kościół MB Anielskiej i klasztor Franciszkanów, pomnik i dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz katolicki, oryginalna wieżę strażacką i ciekawy gmach Akademii Medycznej, pałac Chreptowiczów z XVIII w., pałac Sapiehów z XVII w., zainteresowani – wizyta w muzeach. Obiadokolacja 17.30. Następnie wyjazd do Bohatyrowicz nad Niemnem, gdzie nawiedzimy mogiły Jana i Cecylii, krzyż Powstańców Styczniowych, spotkamy się z Bohatyrewiczami. Powrót do Grodna na nocleg.

 

3 dzień Grodno  Wasiliszki  Murowanka  Lida  Trokiele  Iwie  Holszany  Gudogaj  Park Narodowy Narocz – Miadzioł

Po śniadaniu opuszczamy Grodno. Postój w Murowance z gotycką cerkwią obronną XVI w. (jeden z najcenniejszych zabytków Białorusi). Następnie odwiedzimy Wasiliszki – wioskę w której urodził się Czesław Wydrzycki (Niemen) i niewielkie muzeum poświęcone pieśniarzowi. W Lidzie zwiedzimy zamek księcia Gedymina z XIV w., obejrzymy klasztor Pijarów i ciekawy kościół farny. Odwiedzimy też w pobliskichTrokielach sanktuarium Królowej Serc, mały drewniany kościółek z cudownym obrazem MB Trokielskiej z XVI w. Następnie przystaniemy w Iwiu z zabytkowym kościołem i klasztorem Bernardynów, meczetem tatarskim. Kolejny postój w Holszanach, skąd pochodziła Zofia Olszańska – królowa Polski, żona Władysława Jagiełły, zwiedzanie ruin zamku obronnego, kościoła św. Jana Chrzciciela, cerkwi św. Jerzego, w której znajduje się obraz i cząstka relikwii białoruskiej św. Julianny Holszańskiej – żony wielkiego księcia litewskiego Witolda. Postój w Gudogaju ze słynnym sanktuarium MB Szkaplerznej. Chwila wytchnienia nad jeziorem Narocz – na terenie Parku Narodowego. Pod koniec dnia dotrzemy do miejscowości sanatoryjnej i pielgrzymkowej Miadzioł. Nocleg w domu pielgrzyma.

 

4 dzień Miadzioł  Park Narodowy Narocz  Budsław  Głębokie  Brasław  Połock

Zwiedzanie kościoła św. Stanisława z relikwiami Św. Justyna (miejsce pielgrzymek, piękna bryła, rokokowe wnętrze). Przy kościele Kalwaria (21 kaplic i 8 bram). Relaks nad jeziorem. Panoramy PN z punktu widokowego. Po południu docieramy do Budosławia – najważniejszego sanktuarium Białorusi. Kościół Wniebowzięcia NMP zachwyca zarówno swą bryłą, jak i rokokowymi wnętrzami (projekt słynnego architekta Józefa Fontany). Przejazd do miejscowości Głębokie, w której zobaczymy dawny kościół i klasztor Karmelitów z XVII w. oraz kościół św. Trójcy z cudownym obrazem MB z Dzieciątkiem. Następnie odwiedzimy miasteczko Brasław, pięknie położone wśród jezior, z kościołem Narodzenia NMP z cudownym obrazem MB Brasławskiej, zwanej też Ucieczką Grzeszników lub MB Monasterską. Wejście na górę zamkową z pozostałościami wałów oraz grobem i obeliskiem ku czci doktora Stanisława Narbutta. Roztaczają się stąd wspaniałe widoki. Przejazd do Połocka – dużego miasta, najstarszego na Białorusi, niegdyś stolicy księstwa. W Połocku warto zwiedzić: Sobór Mądrości Bożej (Sofijski) z XI w., klasztor i cerkiew Przemieniania Pańskiego z XII w., klasztor Bernardynów z XVI w. z kościołem MB, klasztor św. Eufrozyny (orędowniczki duchowej Białorusi oraz krzewicielki oświaty, z jej relikwiami oraz niezwykłym krzyżem wysadzanym złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami) oraz cały kompleks ciekawych budynków i miejsc świętych prawosławia. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

 

5 dzień Połock  Witebsk  Mińsk

Dalszy ciąg zwiedzania Połocka, m.in. ciekawie muzea: Historii i Kultury Regionalnej oraz Szymona Połockiego (jedyne na Białorusi muzeum poświecone wyłącznie drukarstwu). Przejazd do Witebska – miasta Marca Chagalla. Odwiedzimy Muzeum i Centrum Sztuki poświęcone artyście, zobaczymy dom, w którym się urodził i jego pomnik. W Muzeum Sztuki wystawione są prace artystów pochodzących z Witebska. Zobaczymy cerkiew Aleksandra Newskiego, cerkiew Zwiastowania NMP, sobór MB Kazańskiej, katolicką katedrę Św. Barbary, Ratusz Miejski, Pałac gubernatora rosyjskiego z XVIII w., w którym przebywał Napoleon. Przejazd do Mińska – stolicy Białorusi, zakwaterowanie w hotelu. Poznawanie starówki: przedmieście Św. Trójcy z kamienicami z XIX w., Sobór Św. Ducha z cudowną ikoną MB i relikwiami księżnej Zofii Słuckiej, kościół św. Józefa i klasztor Bernardynów. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

 

6 dzień Mińsk  Nieśwież  Mir  Nowogródek

Po śniadaniu, kontynuacja zwiedzania Mińska: wyspa Łez – pomnik żołnierzy, którzy polegli w Afganistanie, Górne Miasto (dawny Plac Katedralny) z zabytkami z XVII-XVIII w.: m.in. Ratusz, kościół Przenajświętszej MP, dom Stanisława Moniuszki, dom polskiego malarza romantyzmu Walentego Wańkowicza, Rakowskie Przedmieście z cerkwią Św. Piotra i Pawła (XVIIw.) i mińskim gettem, Plac Niepodległości z podziemnym centrum handlowym o kościołem Św. Symeona i Heleny. Przejazd do Nieświeża (lista UNESCO) – siedziby rodu Radziwiłłów. Zwiedzimy tu renesansowy zamek otoczony wałami, pałac, wspaniały park angielski oraz kościół farny Bożego Ciała z XVI w. – pierwszą barokową budowlę Rzeczypospolitej z kryptami grobowymi rodziny książęcej. Zobaczymy starówkę i ratusz z podcieniami kupieckimi. Następnie odwiedzimy Mir (lista UNESCO) z przepięknym zamkiem – rezydencją książęcego rodu Radziwiłłów. Zamek został ostatnio starannie odrestaurowany, położony jest nad malowniczym jeziorem i otoczony parkiem. PoznawanieNowogródka: dom Mickiewiczów z muzeum, kościół farny, rynek i podcienie targowe, zamek. Odwiedzenie kościoła parafialnego Michała Archanioła oraz fary, w której Mickiewicz był ochrzczony. Zakwaterowanie w klasztorze sióstr Nazaretanek. Obiadokolacja. Wieczorny spacer do ruin średniowiecznego zamku księcia Witolda.

 

7 dzień Nowogródek  Świteź  Słonim  Żyrowice  Różana  Kosów Poleski  Pińsk

Wizyta w Muzeum Mickiewicza w rodzinnym dworku w Nowogródku. Nacieszymy się przepięknymi krajobrazami podczas postoju nad J. Świteź. Następnie odwiedzimy Słonim z kościołem św. Andrzeja, klasztorami Bernardynów i Bernardynek. Następnie zwiedzimy klasztor Bazylianów w Żyrowicach, gdzie w Soborze Uspienskim znajduje się cudowna płaskorzeźba MB Żyrowickiej. Obejrzymy barokowy kościół św. Andrzeja, klasztory Bernardynów i Bernardynek, starą synagogę oraz pałac Albertyn nad rzeką Issą. Odwiedzimy także pobliskie Synkowicze z niezwykle cenną, gotycką cerkwią św. Michała o wyraźnie obronnym charakterze. Zwiedzimy Różaną z imponującymi ruinami pałacu Sapiehów. Następnie przejazd doKosowa Poleskiego, gdzie pokażemy Wam kość Św. Trójcy oraz potężny kompleks pałacowy Pustowskich (w folwarku Mereczowszczyzna urodził się tu Tadeusz Kościuszko). Pod wieczór dotrzemy do stolicy Polesia –Pińska nad Piną. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

 

8 dzień Pińsk  Motol  Janów Poleski  Kobryń  Brześć

Zwiedzimy malowniczy Pińsk: kompleks klasztorny Franciszkanów z katedrą Wniebowzięcia NMP, Kolegium Jezuitów a w nim Muzeum Polesia oraz szlachecki dwór Butrymowiczów i kościół Bernardynów. Rejs po Pinie. Odwiedzenie Motolu z Polskiem Muzeum Sztuki Ludowej. Postój w Janowie Poleskim – miejscu śmierci Andrzeja Boboli oraz Kobryniu z grobem rodzinnym Mickiewiczów. Przejazd do Brześcia. Zwiedzanie twierdzy, kościoła Podwyższenia Krzyża z cudownym obrazem MB Brzeskiej.

 

9 dzień Brześć  Sosnowiec

Nocny przejazd, rano zakończenie imprezy..

 

ŚWIADCZENIA: 5 noclegów w hotelach ***/** pok. 2-3os z łazienkami, 2 noclegi w domach pielgrzyma w pok. 2-4os bez łazienek (węzeł sanitarny na 3-4 pokoje), 7 śniadań i 7 obiadokolaji, autokar lux, ubezpieczenie, pilot, przewodnicy w Grodnie, Nowogródku, Połocku.

KOSZTY DODATKOWE: bilety wstepów do zwiedzanych obiektów i ew. koszt przewodników w zwiedzanych obiektach (np. Mir, Nieśwież), rejs po Pinie – ok.50 EUR, wiza białoruska wraz z kosztem voucherów i wizowania – 30EUR.

 

ZAPISY I INFORMACJE: KS. MARIUSZ DYDAK, TEL: 511 073 165

PARAFIA KATEDRALNA WNIEBOWZIĘCIA NMP W SOSNOWCU

 

Zaliczkę w wysokości 240 zł wpłacamy na konto 20 1160 2202 0000 0002 4975 7014. Zaliczka jest automatyczną rezerwacją miejsca. O udziale w pielgrzymce i miejscu w autokarze decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.