ROK MIŁOSIERDZIA

14 marca bieżącego roku Papież Franciszek oznajmił:

Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie Miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. (Łk 6, 36)

Hasłem Świętego Roku Miłosierdzia, zwołanego z okazji 50 rocznicy zakończenia ostatniego Soboru, będą słowa Miłosierni jak Ojciec. Obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia papież Franciszek zainauguruje 8 grudnia, otwarciem Drzwi Miłosierdzia w Bazylice Watykańskiej, a zakończy 20 listopada 2016 roku ich zamknięciem.

Logo Roku Jubileuszowego, które zamieszczone jest obok, jest sumą teologiczną miłosierdzia, oraz motta, które mu towarzyszy. W motcie, które jest fragmentem Ewangelii św. Łukasza, proponuje się życie miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który prosi o to, aby nie sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać oraz dawać miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk 6,37-38). Autorem logo jest ojciec Marko I. Rupnik S.J. Przywołuje ono bardzo cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek Syna, który bierze na plecy zagubionego człowieka. Logo wskazuje miłość Chrystusa, który wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Wizerunek jest tak wykonany, aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka ciało człowieka aż do głębi czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz, w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a także swoje własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje. Cała scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej mandorli (z wł. migdał). Forma ta również jest bardzo ważna dla ikonografii starożytnej i średniowiecznej, gdyż odwołuje się do obecności dwóch natur: boskiej i ludzkiej w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze stopniowo jaśniejszym w kierunku zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci. Z drugiej strony, głębia ciemniejszego koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza.

 

W Liście Pasterskim, który czytany był w ubiegłą niedzielę, bp Grzegorz Kaszak wyznaczył kościoły naszej diecezji, które będą miejscami szczególnej modlitwy w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia. W nich 13 grudnia otwarte zostaną Drzwi Święte – Bramy Miłosierdzia. Będą to:

bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu,

bazylika św. Andrzeja w Olkuszu,

bazylika NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej,

kolegiata św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie,

sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Osiedlu Stałym

i kościół św. Stanisława w Czeladzi.

 

Jak napisał ks. biskup: Świątynie te staną się celami pielgrzymek, miejscami szczególnej modlitwy. Przeprowadzane w nich będą zbiórki jałmużny do puszek na rzecz osób biednych i ubogich z terenu naszej diecezji (…). W kościołach jubileuszowych będzie można uzyskać odpusty, które mają ogromne znaczenie dla naszego życia duchowego. (…) W Roku Miłosierdzia każda parafia będzie zobowiązana odbyć pielgrzymkę do wybranego kościoła jubileuszowego. W kościołach tych codziennie będzie odmawiany Różaniec oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia. W ten sposób będziemy błagać o Boże Miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Codziennie też czytany będzie w nich fragment Dzienniczka św. Siostry Faustyny.

 

rok