ROZPOCZYNAMY WIELKI POST

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Okres Wielkiego Postu. Podczas posypania naszych głów popiołem, usłyszęliśmy jakże wymowne słowa, które towarzyszyć na mają przez cały ten okres Wielkiego Postu: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”, oraz „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Słowa te są dla nas zaproszeniem, wezwaniem, na które mamy odpowiadać naszym życiem.
Wpatrujemy się dziś w tę Pierwszą Niedzielę tego czasu, w Jezusa, który kuszony jest przez szatana na pustyni. Pokusa, to doświadczenie znane nam wszystkim. Każdy z nas, każdego dnia, spotyka na drodze swojego życia takie sytuacje, w których doświadcza kuszenia. Jakże często brak nam sił, by tym pokusom się oprzeć, by trwać wiernie przy Panu Bogu, by nie upaść na drodze miłości, na którą nieustannie Jezus nas wzywa. Zwycięstwo Chrystusa w obliczu podszeptów złego ducha, jest dla nas wskazówką. To On, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, jest naszą siłą i mocą. Tylko wtedy, gdy trwać będziemy przy Chrystusie, będziemy w stanie, z pomocą Jego łaski, zwyciężać każdego dnia i iść dzielnie drogą zbawienia, nawet wtedy, gdy spotykać będziemy na drodze trudności i pokusy.

Wielki Post jest czasem odkrywania Bożej Miłości. Każdego dnia, każdej niedzieli, będziemy mieli okazje ku temu, by jeszcze bardziej poznawać i odkrywać prawdę o Bogu, a przez to i o człowieku. Jeśli pozwolimy prowadzić się przez Boże Słowo, to czas ten przyniesie w naszym życiu piękne owoce. „Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan” – te słowa tak dobrze nam znane, niech będą dla nas zachętą i impulsem do tego, by zatrzymać się w biegu naszego życia, by znaleźć czas dla Boga, by pochylić się nad tą Miłością, objawioną w Jezusie Chrystusie, Miłością dla nas ukrzyżowaną i zmartwychwstałą. Tak niewiele potrzeba, by w naszych sercach zagościł pokój, by nasze serca przepełniała nadzieja, by naszymi krokami kierowała miłość… Trzeba tylko, wciąż na nowo odpowiadać na Chrystusowe zaproszenie, które usłyszeliśmy w Środę Popielcową, a które nieustannie będzie do nas wracać: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Zostawmy, więc wszystko, co złe, odwróćmy się od grzechu, zaufajmy Bogu i idźmy za Nim. Niech nam w tym odkrywaniu Bożej Miłości, przylgnięciu do Niej i naśladowaniu Jej w życiu, pomoże udział w nabożeństwach wielkopostnych takich jak Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Pragniemy, by każdy mógł w nich uczestniczyć, dlatego też od tego tygodnia Droga Krzyżowa będzie odprawiana w każdy Piątek Wielkiego Postu o trzech porach: dla dzieci wraz z rodzicami o godz. 17.00, a dla dorosłych i dla młodzieży o godz. 17.30.  Gorzkie Żale natomiast, jak zapowiadaliśmy, w każdą niedzielę o godz. 17.30.

Wykorzystajmy ten czas jak najlepiej, nie zmarnujmy tych okazji, które Pan Bóg dla nas przygotował. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.

krzyz