#SpotkaniezKrucjatą

Kilka ujęć z Eucharystii i spotkania zorganizowanego przez Diecezjalną Diakonie Kwc.
Słowo do zgromadzonych wygłosił ks. Wojciech Ignasiak.