Wizytacja kanoniczna J.E. Ks. Bpa. dr. Grzegorza Kaszaka – 10.04.2011