Wprowadzenie Relikwii Świętego Jana Pawła II

W dniu 7 września w naszej parafii odbyło się uroczyste wprowadzenie Relikwii Świętego Jana Pawła II. Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za dar tak wielkiej Jego łaski.
Wprowadzenia tego dokonał ks. abp lwowski Mieczysław Mokrzycki przekazując je na ręce naszego Proboszcza ks. Antoniego Nowaka. Po przekazaniu relikwii odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której abp Mokrzycki wygłosił okolicznościową homilię. Jako bliski i wieloletni współpracownik Jana Pawła II wspomniał on w niej o świętości Papieża Polaka, którą widział z bliska, o Jego codziennym życiu z Bogiem, o cierpieniu i odchodzeniu do domu Ojca. Podkreślał także, jak ważna była dla Świętego Jana Pawła II modlitwa – Ojciec Święty nigdy nie rozstawał się z różańcem…..

Te ciepłe i jakże wzruszające wspomnienia Księdza Arcybiskupa niech zachęcą nas do gorliwego naśladowania naszego Wielkiego Rodaka. Korzystając z łaski obecności relikwii Świętego Jana Pawła II w naszej świątyni zanośmy do Niego wspólne błagania i modlitwy prosząc o opiekę i Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny i naszych rodzin. Wzorujmy się na Nim w gorliwej, codziennej modlitwie i w ufnym zawierzaniu naszego zwykłego, szarego życia Panu Bogu i Matce Najświętszej. Uczmy się od naszego Świętego głębokiej pokory i codziennego dźwigania krzyża z Jezusem. Dziękujmy Bogu za jego bogaty pontyfikat, za nauczanie, które nam zostawił i żyjmy tak, jak on – będąc pewni jego wstawiennictwa przed Bogiem w niebie.