Liturgiczna Służba Ołtarza

logo_ministranci

Nasza parafialna wspólnota ministrancka liczy około 20 osób, które służą Panu. Naszym zadaniem i głównym celem jest służba podczas Mszy Św. na chwałę Pana Boga.

W każdą niedziele spotykamy się w Salce Katechetycznej, by podsumować tydzień służby i podzielić obowiązki na kolejny tydzień.
W miarę możliwości animatorzy starają się zadbać o formację duchowo-liturgiczną podopiecznych. Nasza wspólnota bierze udział i posługuje we wszystkich uroczystościach w parafii i diecezji.

 

Opiekunem jest ks. Maciej Byrczek. Wszystkich chętnych chłopców, którzy pragną zostać ministrantami zapraszamy na zbiórkę – Sobota o godz. 11:00

Ministranci mają tzw. „Dekalog Ministrancki”, czyli zasady postępowania.

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.