Ruch Światło-Życie

Oaza młodzieżowa w naszej parafii powstała w 1989 roku na prośbę proboszcza księdza  Stefana Wyporskiego. Założyły ją animatorki (z sąsiedniej parafii pp. Maksymiliana Marii Kolbego): Ewa Kokott (obecnie Mazurek) i Anetta Wal (obecnie Blicharska).

skanowanie0002Grupa zrzesza młodych naszej parafii. Celem cotygodniowych spotkań jest nie tylko wspólne spędzanie czasu w przykościelnej salce, ale także bezinteresowna służba Jezusowi Chrystusowi i Jego Mistycznemu Ciału – Kościołowi.

Oaza aktywnie uczestniczy w życiu parafii oraz chętnie gromadzi się na uroczystościach kościelnych. Młodzież, która przychodzi na Oazę została zaproszona do tego grona najczęściej przez swoich przyjaciół lub szkolnych kolegów. Oaza to sposób pomocy młodym ludziom w tym trudnym wieku jakim jest okres dojrzewania , tzw. okres buntu, w którym młode osoby nie zawsze potrafią zrozumieć otaczający ich świat.

Spotkania odbywają się w każdy piątek w salce katechetycznej po Eucharystii o godzinie 18:00.

 

Warto zauważyć, że dzisiejszym świecie dość często można spotkać się z zafałszowanym obrazem Oazy, zwłaszcza wśród młodzieży. Wiele osób, które nigdy nie miało styczności z tego typu grupą sądzą, że spotkania polegają na długiej modlitwie. Ale nie tylko o modlitwę idzie. Modlitwa jest tylko środkiem do osiągnięcia zamierzenia, którym jest głębsze zrozumienie chrześcijaństwa.

Oaza Młodzieży to grupa, która aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła. Potrafi łączyć przyjemne z pożytecznym. Wspólne zaangażowanie młodzieży na pewno zaowocuje w ich przyszłym życiu wiary. Serdecznie zapraszamy młodzież z gimnazjum i szkół średnich do współtworzenia tej grupy.

Spotykamy się w najbliższy piątek po Eucharystii o godzinie 18:00 w salce katechetycznej.

Rozpoczynamy w naszej wspólnocie  parafialnej także spotkania Oazy Dzieci Bożych. Wspólnota ta daje szansę na radosne spotkanie z Chrystusem i drugim człowiekiem. Jej celem jest nauka współpracy i czynne uczestniczenie dzieci w życiu parafialnym. Stanowi przygotowanie do coraz bardziej świadomej wiary. Dla niektórych dzieci jest to jedyny sposób poznania przyjaciół oraz dobrej zabawy.

Spotkania dla zainteresowanych dzieci, które chciałyby uczestniczyć w działalności Oazy Dzieci Bożych, odbywać się będą w każdy piątek, po Mszy Świętej o godzinie 18.00 na Salce Katechetycznej. Serdecznie zapraszamy.