Żywy Różaniec

Koło Żywego Różańca Świętego zostało założone w styczniu 1991 r. i trwa do chwili obecnej.

 Różaniec wywodzi się od łacińskiego słowa rosarium”, które oznacza wieniec róż”. Został założony w 1826 roku i zatwierdzony przez papieża – dominikanina św. Piusa V. Modlitwa ta polega na rozważaniu tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego.

„Przyszłam na ziemię aby upomnieć ludzkość,  by ludzie więcej nie grzeszyli.
 Niech przestaną obrażać mojego syna i niech czynią pokutę”

W naszej parafii istnieją trzy Kółka Różańca Świętego. Każda „żywa róża” składa się z 20 osób. Różaniec składa się z czterech części: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej. Na czele każdego Kółka Różańca Świętego stoi zelatorka, która dokonuje zmiany tajemnic. W pierwszą środę każdego miesiąca w kościele odbywa się Msza święta w intencji żywych i zmarłych członkiń Żywego Różańca. Członkinie mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

Przyjęcie do Koła Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego.

 Wszystkich zachęcamy do włączenia się do modlitewnej wspólnoty.