Zapisy na Światowe Dni Młodzieży ruszyły!!!

Nie tylko my będziemy gościli pielgrzymów ze świata u siebie, ale sami staniemy się pielgrzymami, uczestnicząc w spotkaniach Światowych Dni Młodzieży. Dla ludzi w przedziale 15 – 35 lat z diecezji sosnowieckiej powstanie Kampus JPII w Jerzmanowicach – gościnnej miejscowości na granicy diecezji, z której już bardzo blisko do Krakowa. Przez kilka dni młodzi ludzie będą mogli być razem (noclegi w szkołach), uczestniczyć w spotkaniach, modlitwach i Mszach św. w dużym namiocie na półtora tysiąca osób, który stanie na terenie Kampusu, a jednocześnie dojeżdżać na spotkania z Ojcem Św. Franciszkiem w Krakowie. Czyli „dwa w jednym”.

Ramowy program Kampusu JPII wygląda następująco:

Wtorek (26 lipca) – w południe przyjazd uczestników, wieczorem Msza św. z udziałem naszego księdza biskupa, pogodny wieczór i uwielbienie Boga z udziałem m.in. zespołu „Pielgrzym”.

Środa – po śniadaniu początek „Festiwalu Młodych” czyli prezentacji talentów z terenu diecezji. Później Katecheza w drodze, którą poprowadzi jeden księży biskupów posłanych przez Stolicę Apostolską. Po obiedzie, Mszy św. będzie czas na wędrówkę po Jurze; dla chętnych organizowana jest Ekstremalna Droga Krzyżowa. Wieczorem uwielbienia przez taniec.

Czwartek to dalszy ciąg „Festiwalu Młodych”, kolejna Katecheza w drodze, Msza święta i wyjazd do Krakowa na powitanie Ojca św. Franciszka na Błoniach Krakowskich. Wieczorem wracamy do Jerzmanowic na kolację i wieczór dziękczynienia.

Piątek to „Festiwal Młodych”, ciąg dalszy; Katecheza w drodze, Msza święta. Po obiedzie wyjazd do Krakowa na Drogę Krzyżową z Ojcem św. Franciszkiem na Błoniach Krakowskich. Po powrocie i kolacji wieczór dziękczynienia.

Sobota po śniadaniu, zaopatrzeni w prowiant wyjedziemy do granic Krakowa, skąd już pieszo weźmiemy udział w pielgrzymce na miejsce czuwania z Ojcem Świętym na „Campus Misericordiae” – Pole Miłosierdzia – Brzegi k/Wieliczki. Konieczna jest wtedy karimata lub grupy koc, bowiem zostaniemy w Polu Miłosierdzia cała noc.

Niedziela to oczywiście Msza Posłania, którą odprawi papież Franciszek. Po niej powrót do domu.

Za Kampus JPII odpowiada ks. Sławomir Woźniak. Koszt pobytu w Jerzmanowicach (wyżywienie, noclegi, opieka duszpasterska), dojazdów do granic Krakowa oraz pakietu pielgrzyma to 200 zł. Pozostałą część dofinansowuje diecezja sosnowiecka. Zapisać się będzie można od 4 kwietnia do 31 maja u księdza w swojej parafii. Osoby niepełnoletnie muszą się wybrać na Kampus pod opieką kogoś dorosłego. Informacje na bieżąco na stroniewww.smds.pl. Tam też będzie możliwość ściągnięcia Karty Zgłoszenia. Najważniejsza zatem informacja: 26 – 31 lipca 2016 jest nasz!

Przemysław Koszewski

KampusJP160402

Warunki uczestnictwa w Kampusie JP II w Jerzmanowicach

A. Informacje ogólne:

1. Spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży, dedykowane są ludziom w przedziale: 15 – 35 lat. Dla młodych z diecezji sosnowieckiej, tworzymy Kampus JP II w Jerzmanowicach – gościnnej miejscowości na granicy diecezji, która jest jednocześnie organizatorem Kampusu. Przez kilka dni młodzi ludzie będą mogli być razem, uczestniczyć w spotkaniach, modlitwach i Mszach św., a jednocześnie dojeżdżać na spotkania z Ojcem Św. Franciszkiem w Krakowie.

2. W trakcie trwania Kampusu organizator gwarantuje: wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie, a na czas spotkania z Ojcem Św. w Krakowie – suchy prowiant, noclegi (noclegi w szkołach, w salach lekcyjnych), opiekę duszpasterską, dojazd do granic Krakowa oraz tzw. „pakiet pielgrzyma”.

3. Uczestnik partycypuje w kosztach pobytu w Kampusie w kwocie 200 zł., które winien uiścić w momencie zapisu.

4. Osoby niepełnoletnie muszą przybyć do Kampusu pod opieką osoby pełnoletniej.

5. Uczestnictwo w Kampusie rozpoczyna się w dniu przybycia tj. 26.07.2016 r., od godziny 12.00, weryfikacją danych personalnych i wydaniem identyfikatora, a kończy się w dniu 31.07.2016 r. w godzinach wieczornych, po zakończeniu uroczystości w Krakowie.

6. Dojazd uczestników na Kampus i ich powrót pozostaje w gestii Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży (szczegółowe informacje będą udzielane w parafiach).

B. Informacje ważne i praktyczne dla uczestników:

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania w trakcie trwania Kampusu ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

2. Przez cały czas trwania Kampusu każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania w widocznym miejscu identyfikatora, w który zostanie wyposażony po weryfikacji na terenie Kampusu w dniu przyjazdu.

3. Na terenie Kampusu zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania wszelkich środków odurzających i psychotropowych pod rygorem natychmiastowego usunięcia z Kampusu.

4. Osoby przyjmujące leki są zobowiązane do ich posiadania i zażywania zgodnie z zaleceniem lekarza.

5. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa ogólnego zaleca się, aby uczestnik nie posiadał przy sobie ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.

6. Uczestnicy Kampusu przez cały czas jego trwania mają zapewnioną opiekę medyczną.

C. Co warto zabrać:

Na Kampus zabieramy ze sobą: śpiwór, karimatę, mały plecak, nakrycie głowy, kurtkę lub płaszcz nieprzemakalny, odpowiedni strój codzienny, świąteczny, odpowiednie obuwie, specjalistyczne lekarstwa – jeśli przyjmuje, kremy ochronne z filtrami przeciwsłonecznymi.

D. Ważne telefony.

Telefon do Kampusu JPII: 509 706 158.