Życzenia Noworoczne

Niech słowa dzisiejszej Liturgii będą najlepszymi życzeniami dla Wszystkich Naszych Parafian i Gości:
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

Duszpasterze