Życzenia świąteczne

„Oto zwiastuję Wam radość wielką dziś w mieście Dawida- Betlejem narodził się  nam Zbawiciel- Jezus Chrystus Pan. Ten, na, którego czekali ludzie, króle i prorocy. Bo wielokrotnie i na różne sposoby  przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez prorok, ale w tych ostatecznych dniach  przemówił do nas przez swojego Syna- Jezusa Chrystusa. „

Najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich Parafian i Gości, Zdrowia, Radości,  Pokoju i tych wszystkich darów, które przynosi na ziemię Boże Dziecię-Jezus Chrystus i pragnie, aby były one obecne w naszym życiu. Dlatego pójdźmy wszyscy jak Pasterze i Mędrcy ze wschodu do Stajenki do Jezusa i Panienki  powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.