Życzenia Wielkanocne

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście,
na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia:

Niech Tajemnica Zmartwychwstania stanie się źródłem odrodzenia wiary, umocnienia nadziei i zwycięstwa miłości.

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was prawdziwym pokojem, daje siłę do pokonywania trudności i obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.

Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu, w Jego Słowie, w Sakramentach Świętych i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii i w drugim człowieku.

Błogosławionych i radosnych Świąt Wielkanocnych
życzą Wasi Duszpasterz
empty_tomb