Niedziela Miłosierdzia

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego.
Godzina Miłosierdzia- godz. 15.00.
Można dzisiaj uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach [spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu] za udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia w K-le. lub Kaplicy albo przynajmniej odmówienie przed Najśw. Sakramentem, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, Modlitwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dodając wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego [np. Jezu Miłosierny, ufam Tobie]

W tym tygodniu:
72 Tydzień Miłosierdzia. Modlitwą i darem ofiarnym wspieramy potrzebujących. Dlatego
ofiary z dzisiejszej niedzieli są przeznaczone na dzieła Caritas w naszej diecezji.

Poniedziałek- Św. Marka Ewangelisty.
Wtorek- Św. Wojciecha, biskupa i męczennika.
Sobota- Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Sank. MB Anielskiej.

Ks. Proboszcz.