Kapłani

Proboszcz – ks. Antoni Nowak

Wikary – ks. Maciej Byrczek

Księża wikariusze – aktualni:

ks. Maciej Byrczek 2022- nadal

Proboszczowie:

Ks Andrzej Bil 2006 – 2011

Ks. Stefan Wyporski 1988 – 2006

Wikariusze:

ks. Łukasz Wawrzyniak 2018 -2022

ks. Ireneusz Kwoka 2014-2018

ks. Jacek Zdrach – 2010-2014

ks. Andrzej Uliniarz – 2009 -2013

ks. Piotr Kos 2006-2010

Ks. Paweł Kuś 2005-2009

Ks. Marek Gąsiorek 1999 – 2006

Ks. Tomasz Koczur 2003-2005

ks. Władysław Barcicki 1999 – 2003

ks. Stanisław Świeca 1998-1999

ks. Adam Gołąb 1997 – 1999

ks. Mariusz Pasternak 1995-1997

ks. Grzegorz Nalepa 1994-1998

ks. Stanisław Dura 1991 – 1995

ks. Marek Łakomy 1990-1991

ks. Adam Rudnicki 1989 -1990