„BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA…” – DZIEŃ MŁODZIEŻY 28 MARCA

Kiedy Jan Paweł II organizował cykliczne Światowe Dni Młodzieży ze swoim udziałem chciał także, aby spotkania takie odbywały się także co roku na poziomie diecezjalnym. Tradycyjnie w naszej diecezji spotkanie odbędzie się w wigilię Niedzieli Palmowej, 28 marca, w katedrze Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Przybędzie na nie młodzież z całej diecezji (gimnazjaliści, licealiści, studenci), która wysłucha konferencji i świadectw, spotka się z Ruchem Czystych Serc w mniejszych grupach oraz weźmie udział w Mszy św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszka i agapie.

Spotkanie rozpocznie się o g. 10 w Domu Katolickim naprzeciw Katedry. Pierwszą część poprowadzą członkowie Ruchu Czystych Serc, którzy zaprezentują konferencję „Czysta miłość”. Swoimi świadectwami podzielą się ci, którzy zdecydowali się żyć w czystości (często po niełatwej drodze) oraz młodzi małżonkowie. O g. 11.45 młodzież podzielona wg wieku będzie miała szansę spotkać się z członkami ruchu w mniejszych grupach, gdzie będzie okazja do dyskusji i wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. O g. 13 Mszy św. w intencji młodzieży w Katedrze przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni są na wieńczącą spotkanie agapę i luźną rozmowę przy ciastku i kawie.

„W nawiązaniu do hasła tegorocznego spotkania – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni Boga oglądać będą” z Ewangelii św. Mateusza – chcemy zwrócić uwagę młodych ludzi na wartość czystości” – tłumaczy diecezjalny koordynator duszpasterstwa dzieci i młodzieży ks. Szymon Wojciechowski. Zaznacza także, że jest szansa na działanie wspólnoty także w naszej diecezji, gdyż osoby z Zagłębia już teraz uczęszczają na spotkania w innych miastach. „To spotkanie ma być dobrym początkiem!” – dodaje ks. Wojciechowski.

Ruch Czystych Serc to katolicka wspólnota powstała wokół czasopisma „Miłujcie się”. Sami siebie określają jako „szkołę miłości i klinikę czystych serc” pokazując młodym prawdziwą wartość miłości i seksualności oraz przekonują do zachowania czystości przedmałżeńskiej i wolność od nałogów, ale przede wszystkim pogłębienia relacji z Jezusem.

„Każdy z nas musi się nauczyć rozpoznawać, co może „zanieczyszczać” jego serce, musi ukształtować sobie prawe i wrażliwe sumienie (…). O ile potrzebna jest zdrowa troska o ochronę stworzenia, o czyste powietrze, wodę i żywność, to tym bardziej musimy strzec czystości tego, co jest najcenniejsze: naszych serc i naszych relacji. Ta „ludzka ekologia” pomoże nam oddychać czystym powietrzem, pochodzącym z rzeczy pięknych, z prawdziwej miłości, ze świętości” – napisał w przesłaniu na tegoroczne spotkanie Ojciec Święty Franciszek.

„Zachęcając was do ponownego odkrycia piękna ludzkiego powołania do miłości, wzywam was również do buntu przeciwko powszechnej tendencji do banalizowania miłości, zwłaszcza gdy próbuje się ją ograniczyć jedynie do aspektu seksualnego, pozbawiając ją jej podstawowych cech piękna, komunii, wierności i odpowiedzialność. Drodzy młodzi, „w kulturze tymczasowości, względności, wielu głosi, że trzeba «cieszyć się» chwilą, że nie warto angażować się na całe życie, podejmować decyzji ostatecznych, «na zawsze», bo nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Ja natomiast proszę was, abyście byli rewolucyjni, byście szli pod prąd; tak, proszę, abyście w tym względzie buntowali się przeciwko owej kulturze tymczasowości, która w istocie myśli, że nie jesteście zdolni do odpowiedzialności, że nie jesteście w stanie prawdziwie kochać. Ja pokładam ufność w was, młodych, i modlę się za was. Miejcie odwagę «iść pod prąd». Odważcie się także być szczęśliwi. Wy ludzie młodzi jesteście dzielnymi odkrywcami! Jeśli wyruszycie na odkrywanie bogatego nauczania Kościoła w tej dziedzinie, to odkryjecie, że chrześcijaństwo nie polega na serii zakazów, tłumiących nasze pragnienia szczęścia, ale na planie życia, który może zafascynować nasze serca!” – zachęca papież.

palmowa2