Modlitwa błagalna do św. Michała Archanioła.

J.E. ks. bp Grzegorz Kaszak w Dekrecie z dnia 13 listopada 2015 roku  zarządza, aby w Diecezji Sosnowieckiej podczas każdej Mszy świętej po Modlitwie po Komunii kapłan celebrujący Eucharystię wypowiadał na głos modlitwę błagalną do św. Michała Archanioła.

Dekret J.E.Ks. BpaDekret J.E.Ks. Bpa