Niedziela 5.03.2023

Poniedziałek 06.03.2023.

    7.30– O łaskę uzdrowienia i uwolnienia dla Krzysztofa.

    18.00+ Tomasza Mojek od Anety Łukasza Pondo z Warszawy.

   Wtorek 07.03.2023.

   7.30 + Henryka Dzienniak od uczestników pogrzebu.

    18.00+ Tadeusza Kucharczyk od syna z rodziną.

          2+ Stanisława Matuszczyk, Wiesława Janinę Łuś od rodziny.

   Środa 08.03.2023.

    7.30+ Elżbietę Świątek od Basi i Tadka z dziećmi.

    18.00+ Władysława Stradowskiego w 7 r. śm. zm. z rodz.

                    Żymiałkowskich i Stradowskich.

   Czwartek 09.03.2023.

   7.30 + Danutę Potęga od uczestników pogrzebu.

   18.00+Danielę Mariana Kasperek.

            2 +Alinę Łach w16 r. śm. od męża i córki z rodziną.

    Piątek 10.03.2023.

    7.30 + Henryka Dzienniak od uczestników pogrzebu.

    18.00 + Stanisławę Chojnacką w 6 r. śm. zm. z rodziny.

            2+ Kazimierę Wiktora Dudów od rodziny.

    Sobota 11.03.2023.

     7.30+ Grzegorza Staniszewskiego i zm. z rodziny.

     18.00+ Andrzeja Kusyk w 2 r. śm. od żony, dzieci i wnuków.

  Niedziela 12.03.2023.

   7.30+ Jana Skadłubowicz w 35 r. śm.

   9.00+ Krystynę Anielę Zygmunta Wiktora Rykała.

   11.00+ Piotra Leśniak od rodziny.

    12.30+ Jana Kuśmierczyk 7 r. śm. od żony i syna z rodziną. Chrzest: Kornel Stan

    18.00+ Mariannę Kowalską od synów z żonami i wnuków.