Ogłoszenia 2 niedziela Adwentu 4.12.2022

Roraty [ od Pon.- Sob.]-godz. 18.00 Zapraszamy  do udziału,

                 dorosłych, dzieci z lampionami,  młodzież.

                Dzień Skupienia i  Spowiedź  będzie – 17XII [Sobota]

                W tym tygodniu:

                Dzisiaj- Św. Barbary, patronki górników.

                Wtorek – Św. Mikołaja zapraszamy dzieci będzie po wieczornej Mszy św.

                Środa- Św. Ambrożego, biskupa i doktora K-ła.

                Czwartek– Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

                Sobota–  Najśw. MP Loretańskiej.

                Czasopisma, kalendarze do nabycia.

               Świece wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom na stoliku Caritas i w kanc. Paraf.

               Bóg Zapłać P. za roznoszenie Opłatków na Święta Bożego Narodzenia.

               Nie wiem czy wszędzie będzie miał kto iść,  dlatego są  też  do nabycia

               Opłatki w  kanc. Parafialnej.

               Bóg zapłać za modlitwę, obecność, wszelką pomoc i składane ofiary.

                Solenizantom, Górnikom, składamy najlepsze życzenia oraz wszystkim

                dobrej Niedzieli i całego tygodnia.

                Adoracja.