Ogłoszenia Duszpasterskie:

  1. Dzisiaj  Niedziela- Święto Chrztu Pańskiego, które jest przypomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią Sakramentu chrztu.
  2. Dzisiejsza Niedz. kończy liturgiczny Okres Bożego Narodzenia, natomiast tradycyjnie kolędy możemy śpiewać do Święta Ofiarowania Pańskiego [MB Gromnicznej 02.02]
  • Odnośnie do tegorocznej kolędy [co już było wspominane]

Z racji na epidemię i wzajemne bezpieczeństwo Kolęda odbywa się w formie Msza Św. dla osób mieszkających przy poszczególnych ulicach i w poszczególnych blokach ze specjalnym błogosławieństwem kolędowym dla całych rodzin.
Na wyraźne zaproszenie danej rodziny, może też po uzgodnieniu Ksiądz przyjść z tradycyjną kolędą do naszego do domu, zachowując wszelkie przepisy sanitarne.

Plan Mszy Św. Kolędowych….[osobna kartka]

  • Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w Mszach Świętych kolędowych w ubiegłym tygodniu czy też duchowo łączyli się z nami duchowo. Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz złożoną ofiarę kolędową, czy też na Kościół czyli nasze inwestycje parafialne. Bóg Zapłać także za tradycyjne wizyty kolędowe.

Jeżeli ktoś nie może przyjść wyznaczonym dniu może przyjść w innym dniu rano lub wieczorem.
Bóg Zapłać Paniom, za dezynfekcję ławek, sprzątanie pomieszczeń parafialnych i inną pomoc oraz poczęstunek.

  • Moi drodzy w kościele stosujemy się do przepisów sanitarnych zw. z pandemią zachowujemy dystans 1,5 m. i mamy zał. maseczki. Zajmujmy miejsca po całym kościele.
  • Wszystkim życzymy dobrej Niedzieli i dobrego Świętowania.

                       Ks. Proboszcz