Ogłoszenia Parafialne:

  1. Dzisiaj  Niedziela I Wielkiego Postu.

Czasu łaski i Bożego miłosierdzia gdzie przez modlitwę, post i jałmużnę przygotowujemy się do obchodu Paschy.

  • W tym tygodniu:

Poniedziałek: Święto Katedry Św. Piotra Apostoła.

Wtorek: Św. Polikarpa, biskupa i męczennika.

Piątek: Droga Krzyżowa- godz. 17.30.

Niedziela: Gorzkie Żale- godz. 17.30.

          Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, za udział, w których można uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy.

          Krzyżowi oddajemy cześć przez uklęknięcie lub pokłon, ofiara na kwiaty do Grobu Pańskiego.

  • Prasa katolicka do nabycia.
  • Bóg zapłać za wszelką pomoc, dezynfekcję ławek, zmianę obrusów na ołtarzach troskę o ich czystość, modlitwę, ofiary.
  • Moi drodzy w kościele stosujemy się do przepisów sanitarnych zw. z pandemią zachowujemy dystans 1,5 m. i mamy zał. maseczki. Zajmujmy miejsca po całym K-le.
  • Wszystkim życzymy dobrej Niedzieli i całego tygodnia.

                             Ks. Proboszcz