Ogłoszenie wiązankowe … :)

OGŁOSZENIE

W dniu 4 października (w tę niedzielę) w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych będzie w Naszej Parafii możliwość nabycia wiązanek na groby naszych bliskich.
Wiązanki te będzie można nabyć przed i po Mszach Św. o godz. 7:30, 9:00 oraz 18:00.

        Całkowity dochód z tej akcji będzie przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z malowaniem naszego kościoła
, które niedawno zostało ukończone.  

Serdecznie zapraszamy do włączą się w tę akcję.


Apostolat Margaretek,
Członkinie Żywego Różańca