Posłanie z Jasnej Góry do Krakowa

Od Maryi Jasnogórskiej do Jezusa Miłosiernego. Z miejsca, gdzie odbył się VI Światowy Dzień Młodzieży z papieżem Janem Pawłem II do miejsca spotkania młodych z całego świata na XXXI Światowym Dniu Młodzieży z papieżem Franciszkiem. Na zakończenie każdej Mszy św. celebrowanej na Jasnogórskim Szczycie 15 sierpnia będzie odczytywane „Posłanie z Jasnej Góry do Krakowa”.

Sumie pontyfikalnej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będzie przewodniczył na Jasnej Górze abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Homilię wygłosi zaś metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Oprócz tradycyjnego poświęcenia ziół i kwiatów, na Jasnej Górze będzie miało miejsce także rozesłanie Młodzieży na ŚDM Kraków 2016.

Zwyczajem poprzednich Światowych Dni Młodzieży, przedstawiciele poszczególnych diecezji będą modlili się na Jasnej Górze w intencji spotkania. „Posłanie z Jasnej Góry do Krakowa”, które wybrzmi 15 sierpnia, to szczególne zaproszenie do duchowych przygotowań i zachęta do udziału w spotkaniu młodych w Krakowie w 2016 r.

„Tu, na Jasnej Górze, w 1991 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą świata podczas VI Światowego Dnia Młodzieży, zawierzając Maryi młode serca uczestników. Od tronu Matki Bożej Królowej Polski przyjmijcie zaproszenie do intensywnego, duchowego przygotowania oraz udziału w Światowym Dniu Młodzieży w Krakowie” – czytamy w „Posłaniu”.

Na Jasnej Górze od początku lipca można spotkać wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Do końca wakacji będą promować ŚDM Kraków 2016 wśród pielgrzymów nawiedzających Sanktuarium Matki Bożej.

Zdążające na Jasną Górę pielgrzymki także nawiązują do Światowych Dni Młodzieży. W jednych grupach rozważany jest program duchowy przygotowujący do ŚDM w Krakowie, inne niosą na Jasną Górę kopie znaków Światowych Dni Młodzieży – krzyż i Ikonę Matki Bożej.

Za rok Polska po raz drugi będzie gospodarzem ŚDM. W 1991 r. w Częstochowie w dniach 10-15 sierpnia odbył się VI Światowy Dzień Młodzieży. Było to wyjątkowe spotkanie młodych ze Wschodu i Zachodu. Na Jasnej Górze zgromadziło się wówczas 1,6 mln osób. Motywem przewodnim spotkania były słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian: „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8,15), a młodzież, trzymając się za ręce, śpiewała hymn „Abba, Ojcze”.

„Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje was, pragnie bowiem, aby ewangelia zbawienia dotarła do wszystkich zakątków ziemi. Bądźcie gotowi i chętni do spełnienia tej misji w duchu prawdziwego synostwa. Bądźcie apostołami, bądźcie wielkodusznymi głosicielami nadprzyrodzonej nadziei, która wspiera człowieka w jego wędrówce” – mówił do młodych Jan Paweł II.

pos_anie_DM