Roraty 2015 – Drzewo życia

W niedzielę 29 listopada rozpoczniemy czas Adwentu, przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczny Adwent zbiega się z początkiem Roraty2015obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski oraz Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia. Spotykać się na Mszach Świętych roratnich, podczas których przybliżymy żywoty wielkich polskich świętych od św Wojciecha do św Jana Pawła II, a piosenką przewodnią będzie Hymn zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.

W tym roku materiały duszpasterskie „Drzewo życia. Chrzest źródłem miłosierdzia” będą odnosiły się do początków chrześcijaństwa w Polsce. W nich to dzieci i młodzież poprzez Miłosierdzie Boże głoszone poprzez św. Faustynę Kowalską będą uczyły się , „jakie uczynki mamy przynosić w codziennym życiu. Motywem graficznym będzie stylizowane drzewo, z którego przez 1050 lat wyrośli wielcy polscy święci – od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II. Jest to kolejna edycja akcji przygotowanej przez zespół Małego Gościa. Co roku materiały na Adwent cieszą się ogromną popularnością w polskich parafiach.

Zachęcamy do udziału w roratach, a dzieci do przygotowania lampionów.

https://youtu.be/eZRsoPmeZXk?list=RDVgEBohr-kh0

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

[BRIDGE]

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

słowa i muzyka: Jakub Blycharz
orkiestracja: Maria Pękała
producent: Marcin Pospieszalski i Jakub Blycharz
mix i mastering: Marcin Gajko

wykonawcy:
Aleksandra Maciejewska – vocal
Katarzyna Bogusz – vocal
Przemysław Kleczkowski – vocal
Maria Pękała – fortepian
Karol Sobczyk – gitara elektryczna
Jakub Chmura – perkusja
Bartłomiej Krawczyk – gitara basowa
Piotr Szewczyk – szkrzypce góralskie
Joachim Mencel – lira korbowa

Nagranie zrealizowano w Alvernia Studios oraz Studio Centrum w Krakowie.
Premiera hymnu odbyła się w Krakowie, 6 stycznia 2015 roku.