Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia

W II Niedzielę Wielkanocną, w Święto Bożego Miłosierdzia wraz z całym Kościołem w Polsce rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia, który potrwa od 12 do 19 kwietnia. W tym roku będzie on obchodzony pod hasłem „Caritas dla rodziny”. Dla nas, chrześcijan, to wyjątkowy czas w którym szczególnie głosimy, dajemy świadectwo i propagujemy miłosierdzie. Taca zbierana w niedzielę w naszych świątyniach będzie wspierać charytatywne dzieła prowadzone w diecezji i parafiach.

Skąd Tydzień Miłosierdzia w Kościele?

Z inicjatywą obchodzenia Tygodnia Miłosierdzia wystąpił ogólnopolski zjazd dyrektorów diecezjalnych Caritas w 1937 r. Przed II wojną światową w obchody te, włączały się oprócz środowisk religijnych, także władze państwowe i lokalne oraz media. Przy okazji obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym. Tradycja, przerwana na krótko przez wybuch II wojny światowej, została szybko wznowiona po jej zakończeniu już w 1945 r. i od tego czasu trwa nieprzerwanie do dziś. Do 2012 r. Tydzień Miłosierdzia Bożego rozpoczynał się na początku października. Od roku 2013, decyzją Episkopatu Polski, Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna Niedziela Miłosierdzia Bożego. Ta zmiana wiąże wezwanie do miłosierdzia względem bliźnich z tajemnicą miłosierdzia Bożego. Jest to czas modlitwy i refleksji, a także wspaniała okazja, by zastanawiać się jak wiarę przekładać na konkretne czyny. Przed laty przypominał nam ks. Jan Twardowski, że „kochamy wciąż za mało i stale za późno”. A zatem „śpieszmy się kochać ludzi”, bo miłość bliźniego nie cierpi zwłoki, wręcz przeciwnie „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14). Za pośrednictwem instytucji Caritas na terenie całego kraju chcemy budzić w tym czasie wrażliwość na niedolę najbardziej potrzebujących i dotkniętych przez los, którymi właśnie opiekuje się Caritas – chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych, pokrzywdzonych i osieroconych. W tym roku szczególnej uwadze polecamy dar jakim jest rodzina.

Rodzina – tu gdzie zaczyna się życie, a miłość nigdy nie kończy

W swojej Encyklice Evangelium Vitae Ojciec Święty Jan Paweł II pisząc o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego zauważa, że rodzina zajmuje centralne miejsce, gdyż jest łonem, w którym poczyna się ludzkie życie. Zadaniem Kościoła natomiast ze swej strony jest troska o nią i wspieranie jej w każdym aspekcie, jako Bożego daru dla życia, zarówno w chwilach dobrych, jak i złych. Ojciec święty Jan Paweł II podkreślał nieustannie, jak bardzo więź między Kościołem a rodziną jest święta i nienaruszalna, bo przecież Kościół, będąc matką, nigdy nie opuszcza swych dzieci.

Obecnie często zapominamy o znaczeniu, jakie dla każdego z nas ma rodzina. Słowo to funkcjonuje nierzadko jako pojęcie abstrakcyjne, często puste, nie niosące za sobą obecnie żadnych konkretnych wartości. A rodzina przecież to najważniejsza komórka, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. To na rodzinie opierają się fundamenty trwania wszystkich społeczności. Wszelkie zmiany, jakie zachodzą na jej poziomie nie pozostają bez wpływu na resztę i odwrotnie – żadne procesy zachodzące we współczesnym świecie nie pozostają bez wpływu na jej trwanie i istnienie. Warto pamiętać więc o tym, że rodzina niesie w sobie również szereg wartości, norm moralnych i zasad współżycia społecznego, jakie wyznacza nam Kościół. Z tego powodu jest ona tak bardzo ważna, wymaga szczególnej troski i pielęgnacji, zwłaszcza w czasach, gdy jej trwanie często jest zagrożone z powodu wielu problemów społecznych, biedy, ubóstwa, przemocy domowej, alkoholizmu, braku wsparcia i pomocy, dla tych, którzy mają problem by zapewniać jej trwanie. Temu właśnie ma służyć Tydzień Miłosierdzia przeżywany pod hasłem „Caritas dla rodziny”.

Pamiętajmy więc o tym, że i w naszej diecezji są rodziny, które cierpią biedę i nie są w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb swoim członkom, co szczególnie boleśnie odczuwają dzieci. Rodziny te, bez względu na przyczyny swego ubóstwa, stanowią dla nas duże wyzwanie, jednak pomoc im właśnie, jest dla nas szczególnie ważna. Postarajmy się dostrzec takie rodziny i wyjść naprzeciw ich potrzebom. Caritas Diecezji Sosnowieckiej od samego początku swojego istnienia włącza się aktywnie w przeróżne formy pomocy dla rodzin poprzez organizację letniego wypoczynku, finansowanie obiadów w stołówkach szkolnych, organizowanie paczek żywnościowych. Znaczącym wsparciem dla dzieci jest także program świetlic przyparafialnych i szkolnych – wspieranych przez Caritas diecezjalną. Posługa charytatywna Caritas na rzecz rodzin polega w tym względzie także m.in. na promocji życia oraz wspieraniu ubogich rodziców spodziewających się dziecka. Znaczącym przykładem zorganizowanej działalności opiekuńczej Caritas Diecezji Sosnowieckiej, mającej na celu ochronę macierzyństwa i rodziny jest nowopowstały Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu. Dom ten, funkcjonując od kwietnia tego roku, służy samotnym matkom będącym w trudnej sytuacji życiowej, które doświadczają braku pełnej rodziny.

Niech najbliższe dni – dni Tygodnia Miłosierdzia – staną się okazją do uwrażliwienia nas na tych, którzy często żyją obok nas i potrzebują naszej pomocy.

tydzien_milosierdzia1