Solidarni z Francją

Boże, polecamy Ci ofiary zamachów terrorystycznych we Francji, prosimy o dar przebaczenia dla poszkodowanych i łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Dawco pokoju, wołamy, pobudź serca wszystkich ludzi do działania na rzecz ładu społecznego.