Spotkania Oazy Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych daje szansę na radosne spotkanie z Chrystusem i drugim człowiekiem. Jej celem jest nauka współpracy i czynne uczestniczenie dzieci w życiu parafialnym. Stanowi przygotowanie do coraz bardziej świadomej wiary. Dla niektórych dzieci jest to jedyny sposób poznania przyjaciół oraz dobrej zabawy.

Spotkania dla zaintereoswanych dzieci, które chciałyby uczestniczyć w działalności Oazy Dzieci Bożych, odbywać się będą w każdy piątek, po Mszy Świętej o godzinie 18.00 na Salce Katechetycznej. Serdecznie zapraszamy.