Spotkanie opłatkowe – Koła Żywego Różańca

Dnia 6 stycznia br. w Naszej Parafii pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbyło się spotkanie opłatkowe Kół Żywego Różańca wraz z Opiekunem Koła – Księdzem Proboszczem Antonim Nowakiem oraz Księdzem Wikarym Łukaszem Wawrzyniaka.

Pełni świątecznej atmosfery życzyliśmy sobie wiary, nadziei i miłości. Towarzysząca nam modlitwa, radosne kolędowanie oraz poczucie wspólnoty i radosnego przeżywania Narodzenia Dzieciątka Jezus dopełniły tego uroczystego wieczoru.

Jako „Żywy Różaniec” jesteśmy zorganizowaną wspólnotą parafialną osób, które modlą się codziennie na różańcu. Różaniec jest modlitwą Maryjną, zawsze stawiającą Jezusa w centrum, każde  Zdrowaś Mario jest spowijaniem w chwale Maryi. Więc na chwałę Jezusa i Maryi odmawiamy Różaniec.

Zapraszamy serdecznie WSZYSTKICH Parafian, bez względu na wiek do dołączenia do naszej Wspólnoty Różańcowej i podążając za słowami Ojca Świętego Jana Pawła II zachęcamy do odmawiania Różańca nie tylko jako modlitwy, ale jako sposobu na życie: „Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.
      Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.”