ŚWIĘTO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Mianowanie oraz błogosławieństwo nowych ceremoniarzy i lektorów, a także wręczenie odznaczenia Ministranta Roku to coroczne wielkie święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Tegorocznej uroczystości przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak. Mszę św. wraz z nim koncelebrowali księża opiekujący się ministrantami w parafiach oraz diecezjalny moderator LSO, ks. Mariusz Dydak.

Z racji Roku Życia Konsekrowanego i 130. rocznicy urodzin Matki Teresy Kierocińskiej ceremonia odbyła się w kaplicy zakonnej sióstr Karmelitanek w Sosnowcu. „Ta skromna i święta kobieta, zapatrzona w oblicze Chrystusa i żyjąca tajemnicą Jego Dziecięctwa, uczy nas, jak dzisiaj żyć i działać na naszej niełatwej, zagłębiowskiej ziemi” – powiedział ks. Mariusz Dydak.

W homilii Ksiądz Biskup przypomniał, że obok znajomości przepisów liturgicznych i tajników ministrantury stanie przy ołtarzu to wejście w szczególną relację z Chrystusem, któremu osobiście usługują ministranci. „Chodzi o przybliżenie się do Jezusa i nawiązanie z Nim więzów przyjaźni” – przypomniał hierarcha nawiązując do Ewangelii o modlitwie w Ogrójcu i prośbie Chrystusa o czuwanie z Nim i poświęcenie – pomimo zmęczenia i senności, a także różnych pokus, które będą wabić do innych czynności, które odciągają od naszego Pana.

„Przyjmij posługę ceremoniarza we wspólnocie Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Sosnowieckiej. Czuwaj nad przygotowaniem i pięknym przebiegiem parafialnych i diecezjalnych celebracji liturgicznych dla większej chwały Boga i ku pożytkowi wiernych” – te słowa usłyszało 9 nowych ceremoniarzy. Do grona lektorów włączono 25 ministrantów, przypominając, aby „z należytym przygotowaniem i szacunkiem przekazywali Słowo Objawione dla większej chwały Boga i ku pożytkowi wiernych”.

Zaszczytny tytuł „Ministranta roku” otrzymało 15 najmłodszych i nieco starszych chłopców, którzy szczególnie zasłużyli się dla LSO w swojej parafii. Wraz z nimi dyplomy odbierali ich rodzice.

Z naszej wspólnoty parafialnej zostali mianowani na ceremoniarza Michał Wnuk. Grono lektorów powiększył Andrzej Miśkiewicz. Natomiast tytuł najlepszego ministranta roku zdobył Bartosz Glużniewicz

DSCF3110DSCF3115 DSCF3116 DSCF3117 DSCF3119 DSCF3121 DSCF3128 DSCF3134 DSCF3144

http://www.diecezja.sosnowiec.pl/specjalne/3772-swieto-liturgicznej-sluzby-oltarza