Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa

     Sławcie usta Ciało Pana, Tajemnicę pełną chwał. I Krew, źródło łask bez miana, którą w okup dusz i ciał. Syn tej, co jest nieskalana. Król narodów przelać chciał.”

W Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej, jubileusz 25-lecia swojego powstania. Była to zarazem uroczystość odpustowa.

W wprowadzeniu do Eucharystii Ksiądz Biskup podkreślił, że wielkim szczęściem jest należeć do wspólnoty parafialnej poświęconej Ciału i Krwi Zbawiciela i podziękował parafianom za trud włożony w budowanie Kościoła parafialnego w jego zewnętrznym i wewnętrznym wymiarze. Przedstawiciele parafii witając Księdza Biskupa poprosili również o poświecenie nowej chorągwi parafialnej Najświętszego Serca Pana Jezusa i nowego sztandaru parafialnego koła różańcowego ufundowane z okazji jubileuszu. W homilii Ksiądz Biskup przypomniał, że w obecnych czasach ludzkość dąży do sytuacji z raju, gdzie przez pychę jednego człowieka, który chciał „być jak Bóg” został skażony cały świat. Przypomniał też, że tam, gdzie nie przestrzega się prawa Bożego, tam nie jest możliwy ład i porządek. Biskup odniósł się także do aktualnej sytuacji ataku na sumienia lekarzy, których kara się za to, że słuchają „bardziej Boga niż ludzi.” Na zakończenie Mszy Świętej wyruszyliśmy w procesji do czterech ołtarzy, by uczcić niepojętą tajemnicę obecności Chrystusa pod postacią chleba i wina.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu Te Deum Laudamus i błogosławieństwie, proboszcz parafii ks. Antoni Nowak podziękował Księdzu Biskupowi, przybyłym księżom, wszystkim wiernym oraz wspólnocie seminaryjnej z Księdzem Rektorem Konradem Kościkiem na czele za uczestnictwo w obchodach jubileuszu parafialnego. Złożył także życzenia Naszemu Pasterzowi, który również obchodził swój jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Za czas uwielbienia Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie – Deo gratias.

kl. Adam Nackowski