Komunikat – Zaproszenie Biskupa Sosnowieckiego

Komunikat Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka dotyczący peregrynacji Krzyża i Ikony ŚDM w naszej diecezji.

Bracia i siostry!

Jednym z największych dzieł ewangelizacyjnych pozostawionych nam w dziedzictwie przez św. Jana Pawła II są Światowe Dni Młodzieży. Darem dla Kościoła w Polsce oraz wielkim zobowiązaniem dla każdego z nas jest zadanie organizacji najbliższego spotkania młodych całego świata, które – z woli papieża Franciszka – odbędzie się w lipcu 2016 roku w Krakowie. Ważnym etapem na drodze do tego wielkiego wydarzenia jest peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży: Krzyża Młodych oraz Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani.

Przekazując 22 kwietnia 1984 r. Krzyż Roku Świętego młodzieży, Jan Paweł II powiedział:

Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. Od tamtego dnia krzyż z umieszczonymi na nim słowami Jana Pawła II, nazwany Krzyżem Młodych, pielgrzymuje po całym świecie. W 2003 roku z woli Papieża – Polaka dołączyła do niego Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani – Opiekunki Ludu Rzymskiego.

W przeżywanym obecnie czasie przygotowań do święta młodych w Krakowie znaki Światowych Dni Młodzieży rozpoczęły już wędrówkę po polskiej ziemi. Niebawem przybędą one także do diecezji sosnowieckiej. W naszych parafiach Krzyż i Ikonę Matki Bożej będziemy gościć w dniach od 15 do 28 lutego: dotrą one do wielu kościołów, szkół, szpitali oraz innych miejsc, w których nabiorą szczególnego znaczenia i wymowy.

Jako pasterz diecezji z wielką radością przybędę do Waszych wspólnot, by razem z Wami modlić się przy symbolach Światowych Dni Młodzieży. Serdecznie proszę młodych i starszych, osoby indywidualne, małżeństwa i całe rodziny o liczny udział w tych ważnych wydarzeniach przygotowujących nas do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Na czas peregrynacji z serca wszystkim błogosławię.

Wasz Biskup Grzegorz

Modlitwa Światowych Dni Młodzieży 2016

„Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i jęzków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.”

logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych