„Jesteście z Kościoła i dla Kościoła” – Dzień Życia Konsekrowanego

Święto Ofiarowania Pańskiego podkreśla pierwszeństwo Boga w życiu i o tym przypominają nam osoby życia konsekrowanego – piszą polscy biskupi w liście pasterskim z okazji Dnia Życia Konsekrowanego. 2 lutego Kościół obchodzi go już po raz dziewiętnasty. Ma on charakter szczególny, ponieważ przypada w ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka roku poświęconym życiu konsekrowanemu.

Podczas Eucharystii w święto Ofiarowania Pańskiego biskupi diecezjalni będą modlili się wraz z osobami życia konsekrowanego w ich intencji. Dzień wcześniej będzie można wysłuchać Mszy św. radiowej, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Kazimierz Gurda.

„Jesteście z Kościoła i dla Kościoła” – mówił osobom zakonnym kard. Stefan Wyszyński. Te słowa powtarzają polscy biskupi w liście pasterskim przeznaczonym na tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego. Przypominają, że Prymas Tysiąclecia włączał życie konsekrowane w całość życia Kościoła, w tym w duszpasterstwo parafialne, co uniemożliwiało władzom komunistycznym ich marginalizację. Obok kard. Wyszyńskiego biskupi przytaczają też wypowiedzi Jana Pawła II i Ojca Świętego Franciszka. Pierwszy zwracał uwagę na świętość wielu zakonnic i zakonników, drugi mówił, że osoby życia konsekrowanego są prorokami, którzy poprzez autentycznie przeżywane śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, przepowiadają, jak będzie wyglądać Królestwo Boże.

Tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego wpisuje się w obchody trwającego pod hasłem „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” Roku Życia Konsekrowanego. Biskupi podkreślają, że choć stan życia konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, to trudno go sobie wyobrazić bez osób konsekrowanych i ich charyzmatów. Zwracają też uwagę na życie wspólnotowe, jakie charakteryzuje większą część osób konsekrowanych, a które jest „szkołą komunii”. Chodzi tu nie tylko o jedność wewnątrz wspólnot zakonnych, ale i poza nimi, co ma wyraz m.in. w działalności domów rekolekcyjnych prowadzonych przez osoby konsekrowane, z których korzystają również świeccy. Za papieżem Franciszkiem polski Episkopat dostrzega również jedność życia konsekrowanego i rodzin. Biskupi zwracają uwagę na to, że doświadczenie zdrowych, opartych o żywą wiarę, relacji w rodzinie staje się później fundamentem dojrzałego życia konsekrowanego.

Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił w 1997 r. Jan Paweł II. Jest to dzień pamięci o osobach, które ofiarowały swoje życie Panu Bogu. Zakonnicy, zakonnice i inne osoby konsekrowane odnawiają w tym dniu swoje śluby, a w kościołach zbierane są datki na rzecz zakonów klauzurowych.

Na całym świecie jest obecnie około 950 tysięcy osób konsekrowanych. W Polsce – około 35 tysięcy. Prawie 19 tysięcy to siostry z tzw. czynnych zgromadzeń żeńskich. Około 12 300 osób konsekrowanych to zakonnicy. W naszym kraju, w 83 klasztorach kontemplacyjnych, jest też 1320 mniszek. Oprócz tego mamy ponad 1200 osób zgromadzonych w instytutach świeckich. Ponad 430 osób należy zaś do indywidualnych form żto dziewice konsekrowane, wdowy i pustelnicy.

t6