Niedziela radości

Obchodzona dziś w Kościele trzecia niedziela Adwentu wyróżnia się nietypowymi kolorami szat kapłanów. Róż nie bierze się znikąd i ma pewne głębokie uzasadnienie. Sprawdźcie, jakie.

Dzisiejsza niedziela nosi miano „niedzieli gaudete” czyli niedzieli radości. Skąd taka nazwa? Przede wszystkim z przekonania, że Przyjście Pana jest bliskie, co wywołuje wielką radość. W czasach, kiedy w Adwencie większy nacisk stawiano na pokutę (nie można było grać na organach ani ozdabiać kościoła kwiatami) w ten dzień odstępowano od praktyk umartwiania i uroczyście celebrowano radość ze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Nazwa wiąże się także z antyfoną śpiewaną na rozpoczęcie dzisiejszej mszy świętej: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się”! (Flp 4, 4n) W języku łacińskim tekst ten brzmi: „Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete”.

Różowy kolor ornatu ma duże znaczenie symboliczne. W okresie Adwentu używa się szat fioletowych, które w jasnym świetle wydają się być różowe. Podobnie jest z Kościołem, który oczekuje przyjścia Pana i Jego Światłości. Tak jak w „Pieśni Zachariasza”: „nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1, 78n).

Dlatego kapłani używając w czasie mszy różowych szat, pokazują przewagę światła nad ciemnością i bliskie przyjście Zbawiciela. Możliwa jest także interpretacja, w której kolor ten przypomina niebo o świcie i zapowiada wschodzące słońce. W tym przypadku – Chrystusa.

Obchody „niedzieli radości” nie powinny być zastępowane innymi obchodami w parafii. „Należy rozwijać w sobie umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę” (Papież Paweł VI, adhortacja apostolska „Gaudete in Domino”).

Różowych ornatów używa się także w IV niedzielę Wielkiego Postu w „niedzielę laetare”

tekst www.deon.pl

(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)