Nowy ministrant w naszej parafii

W czasie niedzielnej mszy świętej o godzinie 11.00 dnia 05.06.2016r. do grona ministrantów naszej Parafii Piotr Wolny. Przyrzeczenie ministranckie przyjął od niego ks. Antoni Nowak, a towarzyszyli temu pięknemu wydarzeniu Rodzice i rodzeństwo nowo promowanego ministranta. Piotr od początku roku szkolnego pilnie przygotowywał się do posługi przy ołtarzu Chrystusa Pana. Serdecznie gratulujemy Piotrowi i jego rodzicom takiego zaszczytu. Życzymy nowemu ministrantowi wytrwałości i radości w służbie dla Pana Boga i dla całej Parafii. Zachęcamy wszystkich chętnych chłopców do zgłoszenia się na Kandydata na ministranta, aby i oni mogli służyć Bogu przy ołtarzu i był poszerzało się grono służby liturgicznej. Wspólnota ministrantów i lektorów w Parafii serdecznie zaprasza!

 

SAM_1118 SAM_1117